Όροι Χρήσης-Προσωπικά Δεδομένα

Γενικοί Όροι

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα beautyhub.gr (στο εξής ηλεκτρονικό κατάστημα). Το ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στην ατομική επιχείρηση «ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ», με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επί της οδού Ρούσσου Κουνδούρου, αριθ. 46, ΑΦΜ 049440890, ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, (στο εξής Επιχείρηση), τηλ. Επικοινωνίας 28410-82946, e-mail: [email protected].
Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού μας τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη (εγγεγραμμένο ή μη) διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του beautyhub.gr.
Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών αυτής περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος beautyhub.gr τη χρήση των δεδομένων αυτών από το beautyhub.gr και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν.
Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος beautyhub.gr. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του beautyhub.gr  (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του beautyhub.gr και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του beautyhub.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.
H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του beautyhub.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του beautyhub.gr. Ο χρήστης του beautyhub.gr  αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του beautyhub.gr Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα σας ζητηθεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χορήγηση των οποίων σημαίνει τη συναίνεσή σας στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς.
O Πελάτης
1. O πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του beautyhub.gr , για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
2. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το  beautyhub.gr  για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
3. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
4. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος  beautyhub.gr  καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
5. Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.  Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείτε  να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.
6. Να ενημερώνει τα προσωπικά Στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα  beautyhub.gr  έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντας τον.
7. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του beautyhub.gr . Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα beautyhub.gr  μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού ονόματος των πελατών του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
8. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό (log out) στο τέλος κάθε συνόδου (session).
9. Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί ηλεκτρονικό κατάστημα.

To κατάστημα

Το beautyhub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή πρόβλημα προκληθεί κατά τη χρήση της υπηρεσίας Viva Payments για την αποπληρωμή της παραγγελίας του πελάτη.Το κατάστημα δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία έχουν να κάνουν με τους απόρρητους κωδικούς πιστωτικών καρτών ούτε επεξεργάζεται το ίδιο τις πληρωμές με χρήση πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών.
Το beautyhub.gr, δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Oι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας (π.χ. διαιτολόγου, διατροφολόγου κλπ.). Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα ή αναφέρονται σε τυχόν παρουσιάσεις/άρθρα του beautyhub.gr παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία στον τομέα της υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές.
Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιριών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Το beautyhub.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.
Οι εικόνες των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες διαφορές.
Για όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ισχύει ότι η απόδειξη είναι και η εγγύηση του καθενός προϊόντος (κάθε εταιρία έχει διαφορετικό χρόνο εγγύησης) και επίσης σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας ή κάποιας βλάβης το  beautyhub.gr  δεν φέρει ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην εν λόγω εταιρία.
To beautyhub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή καθυστέρηση δημιουργηθεί μετά την αποστολή των προϊόντων.Τα προϊόντα που αναφέρουν την ένδειξη διαθέσιμο αποστέλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών και ο πελάτης ενημερώνεται με mail για την αποστολή τους.
Οι τιμές των προϊόντων καθώς και το κόστος των μεταφορικών /αντικαταβολής, περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Τρόποι Αποστολής

Παραγγελίες άνω των 39 ευρώ αποστέλλονται δωρεάν χωρίς κόστος μεταφορικών (δεν ισχύει για δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές).Θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Courier-δωρεάν μεταφορικά.
Παραγγελίες εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, αποστέλλονται δωρεάν.
Για τους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των προϊόντων μέσω Κτελ. Για το κόστος των μεταφορικών παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο +2841082946.
Το Κόστος αποστολής των προϊόντων ανέρχεται σε 2,5 ευρώ ανεξαρτήτου του βάρους της παραγγελία σας.Να σημειωθεί ότι για περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες υπάρχουν έξτρα χρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον παραλήπτη.Σε αυτή την περίπτωση σας ενημερώνουμε πριν την αποστολή της παραγγελίας σας για το πλήρες κόστος.Μπορείτε να ελέγξετε αν η περιοχή σας θεωρείτε δυσπρόσιτη ή απομακρυσμένη από εδώ.
Τα προϊόντα αποστέλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την εξόφληση τους ή από την ημερομηνία της παραγγελίας στην περίπτωση εξόφλησης με αντικαταβολή. Τα προϊόντα αποστέλλονται με εταιρεία courier (SPEEDEX).Για την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης , παρακαλούμε να στέλνετε το αποδεικτικό της πληρωμής με τον αριθμό παραγγελίας σας στο mail : [email protected]
Για αποστολές στην Κύπρο το κόστος των μεταφορικών ανέρχεται σε 15 ευρώ.Για παραγγελίες άνω των 200 ευρώ τα προϊόντα αποστέλλονται χωρίς κόστος μεταφορικών.
Το Κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται στα 1.9 ευρώ .Για αποστολές στην Κύπρο η επιλογή της αντικαταβολής δεν είναι δυνατή.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον καταναλωτή από την εταιρεία διανομής, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να  μην προχωρήσει σε επιστροφή του κόστους των μεταφορικών ή/και της αντικαταβολής.

Τρόποι Πληρωμής

Αντικαταβολή

Τα προϊόντα αποστέλλονται με εταιρεία Courier και εξοφλείτε το ποσό της παραγγελίας κατά την παραλαβή.Το κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται σε 1,90 ευρώ ενώ για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ η αντικαταβολή είναι δωρεάν.
Ενημερώνουμε πως σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων με υπαιτιότητα του πελάτη, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή των προϊόντων με αντικαταβολή σε μελλοντική παραγγελία.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Προπληρωμένης ή Χρεωστικής Κάρτας

Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας μέσω οποιαδήποτε πιστωτικής, προπληρωμένης ή χρεωστικής κάρτας.H πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του Viva Payments για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών.Το beautyhub.gr δεν αποθηκεύει, συλλέγει ή έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε τα προϊόντα σας με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN: GR68  0140 6690 6690 0200 2010  240
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ
Παρακαλούμε να αναφέρετε ως αιτιολογία στο καταθετήριο το Ονοματεπώνυμο σας
και τον Αριθμό Παραγγελίας που αναγράφεται στο e-mail επιβεβαίωσης. Για την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης παρακαλούμε να αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής στο [email protected] μαζί με τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Παραλαβή από το κατάστημα

Επιλέγοντας την παραλαβή από το κατάστημα, μπορείτε να εξοφλήσετε
την παραγγελία σας στο κατάστημα κατά την παραλαβή των προϊόντων
• Το κατάστημα μας βρίσκεται Ρούσσου Κουνδούρου 46, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Για αγορά από το κατάστημα με τις τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop),
πρέπει να προηγείται πάντα τηλεφωνική  παραγγελία

Αποστολές στην Κύπρο

Το κόστος για αποστολές στην Κύπρο ανέρχεται στα 15 ευρώ για βάρος μέχρι και 2 κιλά.Τα προϊόντα αποστέλλονται από Ελλάδα με εταιρεία Courier.Για αποστολές στην Κύπρο η επιλογή της αντικαταβολής για εξόφληση δεν είναι δυνατή.Η εξόφληση των προϊόντων γίνεται μόνο μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή χρήση πιστωτικής κάρτας.Με αγορές άνω των 200 ευρώ , δεν υπάρχει κόστος μεταφορικών.

Πολιτική Επιστροφών-Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το κατάστημα λαμβάνει κάθε μέριμνα έτσι ώστε τα προϊόντα να φθάσουν στον πελάτη σε άριστη κατάσταση.Τα ευπαθή προϊόντα συσκευάζονται σε μεμβράνη ασφαλείας έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την μεταφορά τους.
O πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε , χωρίς καμία εξήγηση , εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την μέρα που αυτός ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό του, παρέλαβε τα προϊόντα.
Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλώτή για την αγορά.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτό της αρχικής πληρωμής εκτός αν υπάρξει αμοιβαία και έγγραφη συμφωνία με τον πελάτη.Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αρκεί απλά μία έγγραφη ενημέρωση (εντός των 14 ημερολογιακών ημερών) στο [email protected].
To κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων αν πρώτα δεν παραλάβει τα προϊόντα και εξακριβώσει το ακέραιο της συσκευασίας τους.Σε περίπτωση που εξακριβωθεί πως κάποιο από τα προϊόντα έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει επηρεαστεί το ακέραιο της συσκευασίας το κατάστημα διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην προχωρήσει σε επιστροφή της  χρηματικής αξίας των προϊόντων ή σε οποιαδήποτε αλλαγή τους ή αντικατάσταση τους.
Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη αλλοίωση προϊόντος για  το οποίο δεν έχει παρέλθει η ημερομηνίας λήξης του.
Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλώτή για την αγορά.
Ενημερώνουμε πως το κόστος για την επιστροφή των προϊόντων όπως επίσης και τα όποια τραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, εξαιρουμένης της περιπτώσεως κατά την οποία το προϊόν ή κάποιο από τα προϊόντα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικό και εφόσον αυτό αποδειχτεί. Το κόστος επιστροφής ανέρχεται σε 6 ευρώ και αφαιρείται από το ποσό που είναι να επιστραφεί στον πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να ανατρέξετε στο Ν.2251-1994

Πολιτική Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1). Πληροφορίες σχετικά με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επαφής του υπευθύνου επεξεργασίας.

Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς που διαχειριζόμαστε το προσωπικά σας δεδομένα στον συγκεκριμένο ιστότοπο.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση «ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ», με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επί της οδού Ρούσσου Κουνδούρου, αριθ. 46, ΑΦΜ 049440890, ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, (στο εξής Επιχείρηση), τηλ. Επικοινωνίας 28410-82946, e-mail: [email protected].
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

2). Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγεται προσωπικό λογαριασμό για τυχόν παραγγελίες ή δεν δίνεται κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:
 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

3). Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστης, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν.

4). Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου. Είναι δυνατό να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του ελεγκτή. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας, ή έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό μας.

5). Επεξεργασία δεδομένων ως προς τον χειρισμό πληρωμών και παραγγελιών

Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στους πάροχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία μεταφορών (SPEEDEX) που ανατέθηκε με την παράδοση στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας, στο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών (VIVA PAYMENTS), εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον χειρισμό των πληρωμών. Η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

6). Web Analysis Services

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

8). Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

Ο εφαρμοστέος νόμος [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679)] για την προστασία των δεδομένων παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.
 • Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15
 • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») σύμφωνα με το άρθρο 17
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19
 • Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. 3
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77
Εάν, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ABOUT US

Το ηλεκτρονικό κατάστημα beautyhub δημιουργήθηκε το 2017
και παρουσιάζει στο κοινό κορυφαίες εταιρείες καλλυντικών προϊόντων
από Ελλάδα και Ευρώπη.Γνωρίστε μοναδικά προϊόντα σε αποκλειστικότητα
και επωφεληθείτε από τις εκπληκτικές προσφορές μας!

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram